Husk; der er lovkrav om APV - arbejdspladsvurderingen.
Arbejdsmiljø er mere end løfteteknik og hjælpemidler.
Erhvervslivets fysioteraputer gennem mere end 15 år.
Gode arbejdsstillinger og færre skader.
Foredrag om red­skaber til medarbejderpleje.

Momsfrihed og skattefradrag

Der er fradrag for arbejdsgiveren omkring sundhedsordninger i virksomheden.
Medarbejderne beskattes ikke af arbejdsgiverbetalte udgifter, når der er tale om forebyggelse eller behandling.
Tjek dog altid med jeres revisor eller skat! 

Om behandling >

Digitale øvelser >

Det koster, men kan trækkes fra...

En aftale med FYSerhverv koster naturligvis afhængig af den valgte ordning. Vi arbejder efter forskellige modeller som altid aftales individuelt, men fælles for alt vores arbejde er nogle forhold omkring moms og skat. FYSerhverv har valgt at lade sig momsregistrere, og derved kan vi tilbyde både moms'ede løsninger til de, som har det behov, og momsfri løsninger til dem, som har den mulighed.

Omkring beskatningen er reglerne om ikke klare, så dog gennemskuelige...

Skattemæssigt fradrag for arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren har altid skattemæssigt fradrag for udgifter til sundhedsordninger for personalet.

Skattefrihed for medarbejderne

Medarbejderne skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, når der er tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Det gælder f.eks. fysioterapeutisk massage til forebyggelse, lindring eller behandling af arbejdsskader.

Sådanne behandlinger af arbejdsskader er skattefrie for medarbejderne, uanset om der er tale om en individuel eller generel sundhedsordning på arbejdspladsen.

Som eksempel på forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader kan nævnes en fysioterapeut (fra fx FYSerhverv...), der tager ud på besøg på virksomheder, og giver instruktion om korrekte arbejdsstillinger, og eventuelt behandler/forebygger arbejdsrelaterede skader hos virksomhedens ansatte.

Det siger Skat om sundhedsydelser >

Se FYSerhvervs APV-koncept her >

Læs mere om vores fysioterapi >