Online APV – det bliver ikke nemmere

Med FYSerhverv er det nemt og overskueligt at opfylde lovkravet om APV. Vi har også en løsning, der passer jer!

Siden 1999 har vi gennemført mere end 15.000 arbejdspladsvurderinger. Derfor har vi masser af erfaring og ikke mindst en indgående viden om, hvad der virker, når den lovpligtige arbejdspladsvurdering skal laves.

Vores online APV-løsning giver et overblik over hele processen fra start til slut, hvad enten I er en enkeltvirksomhed eller en virksomheder med afdelinger, som ligger spredt ud over landet. Vi giver jer både et individuelt og et samlet overblik.

Du kan også vælge at kombinere APV med individuel ergonomisk vejledning for at minimere fejlrapporteringer i jeres APV. Det sparer tid!

Fordele med FYSerhverv og APV

 • Vælg selv, hvor meget tid du vil bruge på jeres APV
 • Få overblik over arbejdsmiljøet på en nem og struktureret måde.
 • Brug vores nemme online-løsning
 • Opfyld lovkravet til APV og undgå bøder
 • Kombiner APV med personlig ergonomisk vejledning og minimer fejlrapporteringer i APV'en. Det sparer jer både tid og penge!

Online APV - arbejdspladsvurdering på nettet

FYSerhvervs online APV er nem at arbejde med for den enkelte medarbejder. Den kræver kun en internetforbindelse og tager kort tid at udfylde.

For arbejdsgiveren er systemet ligeledes nemt og overskueligt og giver hurtigt et overblik og er dermed et effektivt redskab til at sikre et godt arbejdsmiljø.

FYSerhvervs online APV

 • Fleksibel, online APV
 • Målrettet og branchespecifikt
 • Nemt, tidsbesparende og overskueligt
 • Synliggør APV-arbejdet
 • Konkret overblik over justeringer

Fleksibelt - vælg hvor meget tid du vil bruge på jeres APV

Det er vores erfaring, at det er forskelligt, hvor meget tid hver enkelt virksomhed kan bruge på APV. Derfor kan I hos os vælge den online løsning, der er rigtig for jer.

Er der ingen af de nedenstående løsninger der passer jer, står vi altid til rådighed for en uforpligtende snak om jeres ønsker; bare ring 30 28 28 23.


Flere APV-løsninger

Vi er alle forskellige - det gælder også virksomheder...

Virksomheder med geografisk spredning og flere afdelinger

 • Skræddersyede spørgeskemaer
 • Hjælp i hele processen
 • Individuel ergonomisk vejledning til medarbejderne
 • Evaluering fra FYSerhverv med konkrete forslag til handlingsplanen

Til virksomheder med én lokation

 • Standard spørgeskemaer og indflydelse på spørgeskemaer
 • Hjælp i hele processen
 • Individuel ergonomisk vejledning til medarbejderne
 • Evaluering med FYSerhverv med konkrete forslag til handlingsplanen

Virksomheder der ønsker standard spørgeskemaer

 • Standard spørgeskemaer
 • Telefonisk vejledning ved udarbejdelse af handlingsplanen

Pssst... vidste du at:

Alle arbejdspladser med ansatte skal lave APV mindst hvert 3. år. Reglerne for APV er fastlagt af Arbejdstilsynet.

FYSerhvervs APV understøtter arbejdsmiljødrøftelsen

Vores APV-løsning understøtter den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse, som alle virksomheder skal holde en gang om året. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

 • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
 • Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
 • Vurdere, om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om virksomheden har den nødvendige viden om arbejdsmiljø.

Desuden kan I altid ringe til os, hvis jeres virksomhed/AMO har brug for et fagligt løft. Vi tilrettelægger gerne en ½ eller hel kursusdag hos jer.

FYSerhvervs online APV

 • Fleksibel online APV - med forskellige løsninger
 • Målrettet og branchespecifikt
 • Online APV - nemt for brugerne
 • Nemt, tidsbesparende og overskueligt
 • Synliggørelse af APV-arbejdet
 • Konkret overblik over hvor der er behov for justeringer